INFORMACE : kontejnery Křenice a Kámen
V Křenicích byl odvezen kontejner na SKLO, neboť byl poškozen – stáří se podepsalo na jeho stavu. Při vývozu odpadu a jeho vysýpání se vylomily dvířka kontejneru.

U Pošumavské odpadové společnosti byl objednán nový kontejner na SKLO (větší = 2,5 m3 , předtím byl pouze 1,5m3).
Prosíme tímto občany o trpělivost se skleněným odpadem. Neodkládejte skleněný odpad na místo kontejneru.

V Kameni z důvodu většího množství kovového odpadu jsme také přistoupili k objednání nového kontejneru na KOVY (1,5m3 , předtím byla pouze plastová popelnice).