Rozpočet

Sekce obsahující dokumenty týkající se rozpočtových dokumentů, které se skládají z očekávaných příjmů a odhadovaných výdajů a sestavuje se vždy na nadcházející kalendářní rok.