Historie

Křenice jsou situovány do relativně řídce osídlené oblasti v údolí Merklínky, asi 8 km severozápadně od Švihova, v průměrné nadmořské výšce 409 m. Dochází zde ke styku Chudenické vrchoviny a Merklínské a Stříbrské pahorkatiny. Nejdominant-nější vrch na katastrálním území je Hrádek (492 m n.m.). Na území o katastrální rozloze 8,75 km2 žije v současnosti 196 obyvatel. Pod obec Křenice spadají obce Přetín s 55 obyvateli a Kámen s 30 obyvateli.

Letecké snímky

Podívejte se na obec z ptačí perspektivy.

Územní plán

dokumenty k územnímu plánu obce