Zasedání OZ

Sekce obsahující dokumenty vztahující se k zasedání obecního zastupitelstva

(program, body jednání, diskuse, závěr, pozvánky)