Oznámení

Sekce obsahující oznámení různého charakteru.

Rozpočet

Sekce obsahující dokumenty týkající se rozpočtových dokumentů, které se skládají z očekávaných příjmů a odhadovaných výdajů a sestavuje se vždy na nadcházející kalendářní rok.

Směrnice

Sekce obsahující vnitřní řídící dokumenty naší obce.

Vyhlášky

Sekce obsahující místní i všeobecné vyhlášky.

Zasedání OZ

Sekce obsahující dokumenty vztahující se k zasedání obecního zastupitelstva (program, body jednání, diskuse, závěr, pozvánky).