Zastupitelé

Lidé naší obce

Kdo jsme

Zvolení zastupitelé obce z řad občanů obcí Křenice, Kámen a Přetín.

obecní zastupitelstvo

Bc. Vlastimil Rejthar

starosta

Vítězslav Chval

místostarosta

Michal Frýba

Jaroslav Zdvořák

Ing. Antonín Wollner

Hana Zdvořáková

Jakub Lösch

finanční výbor

Ing. Antonín Wollner

předseda

Michal Frýba

člen

Libor Toman

člen

kontrolní výbor

Jaroslav Zdvořák

předseda

Jakub Lösch

člen

Hana Zdvořáková

člen

účetní obce

Ing. Jiřina Kopfová

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Petra Bozděchová