Zastupitelé

Lidé naší obce

Kdo jsme

Zvolení zastupitelé obce z řad občanů obcí Křenice, Kámen a Přetín.

obecní zastupitelstvo

Bc. Vlastimil Rejthar

starosta

Jakub Lösch

místostarosta - administrativa

Jaroslav Zdvořák

místostarosta - kulturně-technický

Bc. Gabriela Daniela Chvalová

Michal Frýba

Ing. Antonín Wollner

Jaroslav Zdvořák

MVDr. Martin Zdvořák

finanční výbor

Ing. Antonín Wollner

předseda

Michal Frýba

člen

Martina Pechanová

člen

kontrolní výbor

Bc. Gabriela Daniela Chvalová

předseda

MVDr. Martin Zdvořák

člen

Marcela Tomanová

člen

účetní obce

Ing. Jiřina Kopfová

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Petra Bozděchová