Historie

Něco málo z historie

Obec Křenice

Křenice jsou situovány do relativně řídce osídlené oblasti v údolí Merklínky, asi 8 km severozápadně od Švihova, v průměrné nadmořské výšce 409 m. Dochází zde ke styku Chudenické vrchoviny a Merklínské a Stříbrské pahorkatiny. Nejdominant-nější vrch na katastrálním území je Hrádek ( 492 m n.m. ). Na území o katastrální rozloze 8,75 km2 žije v současnosti přes 200 obyvatel. Pod obec Křenice spadají obce Přetín a obec Kámen.

Dějiny obce

 

První zmínka o obci se objevuje v 10.století, kdy je možné se setkat s názvem Chřenice, případně Chřen. Tehdy ves patřila jedné z větví pánů z Rýzmberka ( tehdy Ryžemberka ), kterým patřila mimo jiné i ves Dolany. V době vlastnictví obce tímto rodem byla také původní tvrz zbourána a patrně na jejím místě vznikla tvrz nová, která přetrvala v nezměněné podobě do dnešní doby. Ve 14. století byla svobodná obec Krzenicze prodána klášteru v Chotěšově, kterému patřila téměř 100 let. V 15. století byl nucen klášter obec prodat kvůli finančním potížím pánům z Kamenice, ale ani oni nevlastnili Křenice dlouho, již počátkem 16. století přidělil komorní soud panství Václavu Pětipesskému z Krásného Dvora. Touto změnou začalo období rychlého střídání majitelů, z nichž nejdéle vlastnili obec páni z Vřesovic. Koncem 17.století se na krátkou dobu stali majitelem panství Czerninové z Chudenic, když obec zakoupil Jan Heřman. Koncem 17.století získali Křenice Morzínové, kteří je vlastnili až do 20.století, kdy panství zdědil Eduard z Erdödu. Posledním majitelem obce před první světovou válkou byl Eduardův syn Jan Pálffy.

 

Ptačí pohled obec Křenice
Ptačí pohled obec Křenice

Nejvýraznější památkou v obci je tvrz v hospodářském dvoře, která byla vystavěna ve 13. století v gotickém stylu. Její podoba se měnila se střídáním majitelů, nejvýraznější změna nastala v 18. století, kdy jí Morzínové nechali přestavět na sýpku. Původní podobu naznačuje již jen dvoupatrové stavení s vysokou valbovou střechou, která je podepřená v nárožích pilíři. Na této budově je původní obvodové zdivo, na kterém jsou místy patrná renesanční sgrafita. Z vnitřního vybavení se nedochovalo téměř nic. Tvrz je v současné době v soukromých rukou a tudíž veřejnosti nepřístupná.

Nejznámějším rodákem vesnice byl Josef Hlávka, legionář, který padl v první světové válce. Tomuto muži byla roku 1935 odhalena pamětní deska na jeho rodném stavení. Dům však dnes již neexistuje, neboť musel ustoupit stavbě komplexu tehdejšího JZD.

K obci Křenice patří další dvě vesnice Přetín a Kámen. V našich vesnicích se nachází celkem 3 kaple. V Křenicích je kaple sv panny Marie. Dominantou obce Přetín je kaple zasvěcená sv. Václavovi, přestavěná do dnešní podoby ve 20. století. Na návsi je též pomník padlým hrdinům v první světové válce. Taktéž architektonicky cenný je částečně roubený obytný dům čp. 5, vystavěný závěrem druhé poloviny 18.století. Obec Kámen lemuje vzrostlá lipová alej, ve které je zasazena malá kaplička.

Skrze obce prochází dvě cykloturistické stezky. V širším okolí lze nalézt celou řadu kulturních a přírodních památek.