ROZ-20240131_Rozpočtové opatření č. 4-2023
Dle Usnesení č. 2023 –05 –04 Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starosty k provedení závěrečného rozpočtového opatření č. 4/2023 k 31.12.2023 s neomezeným limitem na položku s ohledem na informovanost zastupitelstva s rozpočtovými zásahy v tomto rozpočtovém opatření. „Vyrovnání rozpočtu 2023“