SDH Křenice vás zve na okrskovou hasičskou soutěž. Datum konání bude v sobotu 28.5.2022 od 13hodin na fotbalovém hřišti v Křenicích.