Oznámení : letní období svozu SKO počíná dnem 3.4.2023.
obec Křenice, Přetín, Kámen – svoz každý lichý týden –
tzn. první letní svoz 12.4.2023.

OZN-20230331_Svoz SKO letní období od 12.4.2023