Oznámení : letní období svozu SKO počíná dnem 4.4.2022.
obec Křenice, Přetín, Kámen – svoz v lichý týden –
tzn. první letní svoz 13.4.2022.

https://www.krenice.cz/wp-content/uploads/2022/04/OZN-20220403_Svoz-SKO-letni-obdobi-lichy-tyden.pdf