Oznámení : zimní období svozu SKO počíná dnem 3.10.2022.
obec Křenice, Přetín, Kámen – svoz každý týden –
tzn. první zimní svoz 5.10.2022.

OZN-20221003_Svoz SKO zimní období od 3.10.2022